Handleiding

Welkom in het digitale Concertarchief van het Koninklijk Concertgebouworkest. Heeft u na het lezen van dit help-menu een technisch probleem met deze applicatie (bijvoorbeeld: het zoekscherm wordt niet getoond) dan kunt u een e-mail sturen aan support@digitect.nl.
Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen of het doorgeven van aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met het Koninklijk Concertgebouworkest concertarchief@concertgebouworkest.nl.

Zoeken

Door te klikken op zoeken komt u in het scherm Zoeken in het Concertarchief. Hier kunt u uw vraag invoeren, naar keuze volgens de modus Eenvoudig zoeken of Uitgebreid zoeken (knop onderaan uw scherm). De menuknoppen lijst en concertoverzicht zijn alleen te gebruiken nadat u hier een selectie heeft gemaakt.

Belangrijk: Om te voorkomen dat het systeem overvraagd wordt, is de zoekfunctie beperkt tot opdrachten die maximaal 1000 zoekresultaten genereren.

Criteria voor zoeken

De criteria voor zoekopdrachten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: WIE (linksboven), WAT (linksonder), WANNEER (rechtsboven) en WAAR (rechtsonder, alleen in Uitgebreid zoeken).

Onder WIE kunt u zoeken naar uitvoeringen met een bepaalde dirigent, solist, koor of ensemble.
Onder WAT kunt u zoeken naar uitvoeringen van werken van een bepaalde componist, specifieke werken of werkdelen, maar ook werken van componisten uit een bepaald land.
U kunt er voor kiezen om bewerkingen en onvolledige uitvoeringen weg te laten, of alleen de werken waarvan het orkest de wereldpremière gaf op te nemen. Als u in het veld zoek werk een titel (of gedeelte daarvan) invoert en op Tab typt, verschijnen in het veld werk alle titels die hieraan voldoen.

Onder WANNEER kunt u zoeken naar een concertprogramma op een bepaalde datum of in een bepaalde periode of seizoen.

Onder WAAR kunt u zoeken naar uitvoeringen in een bepaalde zaal, plaats of land. Of u kunt selecteren of uitvoeringen in het Concertgebouw, elders in Nederland, of in het buitenland hebben plaatsgevonden. Een in de lijsten geselecteerde naam, titel, seizoen of locatie kunt u wissen door op het kruisje in het veld te klikken.

Lijsten en Concertoverzichten

Nadat u uw zoekopdracht heeft geformuleerd, heeft u de volgende keuze: Selecteert u (onderaan op het scherm) Zoeken -> Concertoverzicht dan krijgt u de volledige concertprogramma's met aanvangstijd, pauze en de juiste volgorde. De opgegeven criteria staan bovenaan nog eens vermeld.

Selecteert u Zoeken -> Lijst dan krijgt u een lijst met de gegevens die aan uw criteria voldoen, standaard in de volgorde datum – plaats – componist – werk – dirigent – solist. Via Lijstopmaak in het menu kunt u de lijst aanpassen aan uw specifieke wensen. U kunt ook minder dan zes kolommen definiëren. De nieuwe lijstopmaak blijft gelden voor elke volgende zoekopdracht en kan ongedaan worden gemaakt met de knop Standaard opmaak. Onderaan de lijst staat hoeveel items aan de zoekopdracht voldoen.

U kunt tussen deze twee weergaveopties switchen door in het menu Concertoverzicht respectievelijk Lijst te selecteren. Vanuit de lijst kunt u ook eenvoudig een volledig concertprogramma opvragen door te klikken op het cijfer in de laatste kolom. Het cijfer geeft aan hoeveel concerten horen bij het gevonden item in de lijst.

De criteria van uw zoekopdracht blijven bewaard totdat u een nieuwe opdracht definieert. Vanuit elke andere pagina kunt u terug naar het zoekscherm om aanpassingen te maken. Een volledig nieuwe zoekopdracht kunt u definiëren door Velden wissen te selecteren.

U kunt lijsten en concertoverzichten zonder verdere aanpassingen uitprinten.